Termistöä liittyen Affiliate-markkinointiin

Ohessa affiliate-markkinointiin liittyvää termistöä jotka auttavat sinua ymmärtämään affiliate-markkinoinnin lähtöasetelmia paremmin.

Affiliate-verkosto:

Toimii julkaisijan ja verkkokaupan yhdistävänä tahona, joka pitää huolta mm. markkinoinnin seurannasta ja rahaliikenteestä, joka maksetaan verkkokauppiaalta julkaisijalle toteutuneista sovituista toimenpiteistä. 

Mainostaja / Verkkokauppias

Toimii suositeltavana kohteena, jonka luokse julkaisijat pyrkivät ohjaamaan liikennettä. 

Julkaisija eli Affiliate

Toimii kauppiaan markkinoitavien tuotteiden tai palveluiden suosittelijana, joka ylläpitää yhtä tai useampaa markkinoitavaa kohdetta alustoillaan, kuten sosiaalisessa mediassa, verkkosivuilla tai blogissa. Julkaisija saa markkinoitavasta kohteesta uniikin linkin, jota kautta hän pyrkii ohjaamaan asiakkaat tekemään halutun toimenpiteen. 

Asiakas:

Henkilö, jota pyritään ohjaamaan julkaisijan tarjoamista uniikeista linkeistä verkkokauppiaan sivuille tekemään ennalta määriteltyä lopputulosta. Toivottu lopputulos voi olla esimerkiksi mainoksen klikkaus, ostotapahtuman toteutus tai jonkin muun käyttäjän toimesta toivottu toimenpide. 

Cost per click – CPC

Mainostaja maksaa jokaisesta klikistä mitä affiliate linkin kautta tulee, tämä on yleisesti aika pieni korvaus koska tässä ei vaadita tapahtuvan mitään ostotapahtumaa, yhteydenottoa, rekisteröitymistä tai mitään muutakaan.

Cost per Action – CPA

Tämän tapaista hinnoittelua käytetään yleensä kun mainostaja haluaa muuta kuin ostotapahtumaa. Esimerkiksi yhteydenottopyyntöä, rekisteröitymistä palveluun tai liittymistä sähköpostilistalle. Yleensä puhutaan muutamista euroista kymppeihin, tai parhaassa tapauksessa +50€ ylöspäin satoihin euroihin riippuen mistä ollaan sovittu.

CPA:sta puhutaan toisaalta usein myös mainonnan tehokkuutta mitattaessa. Vaikka mainontaa olisi ostettu näyttö- tai klikkipohjaisesti (CPM, CPC), voidaan tuloksia mitattaessa laskea myös CPA-hinta eli kustannus per haluttu tavoitetapahtuma (konversiopiste). Jos konversio on esim. ostotapahtuma, yhteydenottopyyntö, tarjouspyyntö tms., voidaan kullekin eri medialle tai blogisivulle laskea sivustokohtainen CPA-hinta, eli mikä oli mediakustannus ko. sivuston osalta. Silloin lasketaan kunkin median esittämien mainosesitysten osalta, kuinka moni niille altistuneista tai klikanneista päätyi konversioon sovitun aikaikkunan (esim. 30 vrk) kuluessa. Koska sama selain on voinut altistua lukemattomille mainoksille, yhteenlasketut konversiot mediakohtaisesti tietysti ylittävät reippaasti saavutettujen konversioiden määrän, jollei sitten lasketa konversio aina vain viimeisen mainosta esittäneen sivuston hyväksi, kuten esim. affiliate-verkostossa.

Cost per sale – CPS

Tämä on yleisin hinnoittelu tapa affiliate-markkinoinnissa. Mainostaja yleensä hinnoittelee tässä tapauksessa kaikki tuotekategoriat eri prosenttiosuuksilla tai kiinteällä korvauksella. Löytyy myös useita mainostajia jotka käyttää samaa prosenttiosuutta tai kiinteää korvausta vaikka ostaisit kaupasta mitä tahansa.

Konversio

Konversio on tapahtuma, joka on tavoitteena digitaalisessa markkinoinnissa, jossa kävijä on ohjattu mainostajan sivustolle. Esimerkiksi ostotapahtuma, rekisteröityminen, yhteydenottopyyntö. Cost per conversion (tai CPA eli Cost per action) tarkoittaa silloin hintaa, joka maksetaan per ostotapahtuma, liidi, rekisteröityminen tms. joka tapahtuu mainostajan sivustolla.

Konversio-optimointi

Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan systemaattista työtä, jolla pyritään parantamaan verkkopalvelun kävijöiden konversioprosenttia. Usein verkkokaupoille se tarkoittaa ostopolun hiomista siten, että harvempi kävijä putoaa polun eri askelien yhteydessä pois, ja useampi jatkaa ostoprosessin loppuun asti.

Konversio-optimointi kytkeytyy luonnollisesti läheisesti Web-analytiikkaan, jotta voidaan analysoida ostopolun putoamiset ostoprosessin eri vaiheissa. Konversio-optimointiohjelmistoilla voidaan suorittaa A/B-testauksia, joissa muodostetaan otanta sivuston vierailijoista, joista osalle ohjataan vaihtoehtoinen versio sivusta, ja analysoidaan, kumpi versio johtaa parempaan konversioasteeseen. Konversio-optimointiohjelmistoissa on myös erilaisia lämpökarttoja eli heat mapeja ja klikkiprosentti-analyysejä linkkikohtaisesti, joilla visuaalisesti esitetään, miten sivuston käyttäjät ovat edenneet sivustolla ja klikkailleet eri linkkejä eteenpäin. Näitä analysoimalla on mahdollista löytää suurimmat ongelmakohdat ostopolulla, ja pyrkiä niitä systemaattisesti karsimaan.

Konversio-optimoinnin hyödyt on helposti laskettavissa analysoimalla, miten esimerkiksi verkkokaupan liikevaihto kasvaa, kun konversioaste paranee. Konversioastetta voidaan parantaa sekä oston esteitä karsimalla, että lisäämällä uusia houkuttimia verkkokauppaan, esimerkiksi tekemällä tarjousnostoja, ohjaamalla kävijää sivustolla uusin linkein tai painikkein, pyrkimällä houkuttelemaan sivustolta poistuva tai ostoskorin hylännyt takaisin jne.

Jätä kommentti