Miten suomalainen näkee EU:n ja Suomen?

Suomi ja tulevaisuus Euroopassa

Ensi vuonna on jälleen Eurovaalien aika. Vaikka nyt maalis-huhtikuussa pääpaino on omassa eduskuntavaalissa ja sen ratkaisuissa ja äänestyksissä, on monien ajatukset jo ensi vuodessa. Millaiset edustajat Suomi valitsee tuleville vuosille EU:n ja millainen on tulevaisuuden Suomi Euroopassa?

Suomalaiset europarlamentaarikot

Suomalaiset europarlamentaarikot ovat aktiivisia Euroopassa. Euroopan parlamentti on EU:n lainsäädäntöelin, jossa päätetään muun muassa EU:n budjetista, lainsäädännöstä ja politiikoista. Suomalaiset europarlamentaarikot osallistuvat näihin päätöksiin ja vaikuttavat EU:n politiikkoihin ja päätöksentekoon.

Suomalaiset europarlamentaarikot toimivat myös aktiivisesti erilaisissa parlamentin valiokunnissa, joissa käsitellään tiettyjä aihealueita. Esimerkkejä näistä valiokunnista ovat ympäristö-, kansalaisvapaus- ja talousvaliokunta.

Lisäksi suomalaiset europarlamentaarikot edustavat Suomea erilaisissa EU:n tapahtumissa ja kokouksissa. Suomalaiset europarlamentaarikot ovat myös tärkeässä roolissa Suomen ja EU:n välisen viestinnän ja yhteistyön edistämisessä.

Suomalaiset europarlamentaarikot ovat vaikuttaneet moniin EU:n päätöksiin ja politiikkoihin. Esimerkiksi suomalainen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on vaikuttanut merkittävästi EU:n ilmastopolitiikkaan ja ympäristöasioihin.

Kaiken kaikkiaan suomalaiset europarlamentaarikot ovat tärkeässä roolissa EU:n päätöksenteossa ja politiikan kehittämisessä. Suomalaiset europarlamentaarikot edustavat Suomea Euroopassa ja ovat tärkeässä roolissa Suomen ja EU:n välisen yhteistyön ja viestinnän edistämisessä.

Suomalaiset ja digiaika

80-luvulla ja 90-luvulla Nokian huippuvuosina tuntui, että Suomi oli aivan kärjessä kaikessa digitaalisuudessa. Nyt 2023 tuntuu, että olemme ainakin naapureitamme takamatkalla, mutta Keski-Eurooppaa edellä, laajakaistat ovat lähes joka kodissa ja valokuitua rakennetaan ympäri Suomea.

Oman talouden paikkaaminen digiaikana

Ennen piti pankeista varata aika ja käydä useamman kerran pankin kanssa neuvotteluja henkilökohtaisesti. Nykyään kaikilla yli 18-vuotiailla on mahdollista tehdä lainavertailuja netissä ilman ajanvarausta tai henkilökohtaisia tapaamisia ja rahat ovat parhaimmillaan tilillä minuuteissa. Esimerkiksi Paraspikavippi.fi sivusto antaa tarjolle useita eri lainoittajia yhdellä sivulla.

Eurovaalit 2024

Eurovaalit ovat vaalit, joissa valitaan edustajat Euroopan parlamenttiin. Euroopan parlamentti on EU:n lainsäädäntöelin, joka käsittelee muun muassa EU:n budjettia, lainsäädäntöä ja politiikkoja. Eurovaalit järjestetään joka viides vuosi kaikissa EU:n jäsenmaissa samaan aikaan, ja niissä äänestetään kansallisten ehdokaslistojen edustajista.

Eurovaalien tärkeimpänä tehtävänä on valita Euroopan parlamentin jäsenet, jotka edustavat kansalaisia EU:n päätöksenteossa. Jokaisella EU-maalla on oma määrä paikkoja Euroopan parlamentissa, jotka jaetaan suhteellisesti maan äänestysprosentin mukaan. Suomessa on 13 paikkaa Euroopan parlamentissa.

Eurovaalien merkitys korostuu EU:n päätöksenteossa. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli EU:n politiikan ja lainsäädännön kehittämisessä, ja sen päätöksiin vaikuttaa voimakkaasti sen kokoonpano ja edustajien poliittiset näkemykset. Eurovaalien aikana käydään myös laajaa julkista keskustelua EU:n tulevaisuudesta, ja kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa EU:n politiikan suuntaan äänestämällä edustajia, jotka ajavat heidän arvojaan ja tavoitteitaan.

Eurovaalit ovat tärkeä osa demokratiaa ja EU:n toimintaa. Ne tarjoavat kansalaisille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n päätöksentekoon ja osallistua EU:n yhteiseen päätöksentekoon.

Jätä kommentti